Onze team

André de Herde

Voorzitter van de Raad van Bestuur

Arnaud Bertrand

Algemeen directeur

Isabelle Bruyère

Adjunct van de directie
Projectmanager
BREEAM-beoordelaar

Sébastien B
Sébastien Breels

Verantwoordelijke van de Pool MILIEU
Projectmanager
BREEAM-beoordelaar

Fabrice Derny

Verantwoordelijke van de Pool ENERGIE
Projectmanager

Rémy Mulliez

Verantwoordelijke van de Pool SPECIALE TECHNIEKEN
Projectmanager

Arnaud Br
Arnaud Bricteux

Projectmanager

Christophe Dumont

EPB-referentiepersoon

Catherine
Catherine Fabry

Administratief verantwoordelijke
Handel en communicatie

Mark
Mark Ghazal

Projectassistent – BIM-modeller

Edouard GUIOT

Projectassistent

Maxime Hardy

Projectmanager

Benoît Honnay

Projectmanager

Adèle Kint

Projectassistent

Ivan Ottaviani

Projectmanager

Sébastien POUPPEZ
Sébastien Pouppez

Projectmanager

Quentin Remy

Projectmanager

Brigitte Valcke

Administratief verantwoordelijke
Boekhouding en Personeelszaken

ONZE VERBINTENISSEN – KWALITEITSVOLLE DIENSTVERLENING

❑ Reactiviteit

De antwoordtermijn wordt binnen 48 uur na de ontvangst van een verzoek aan de klant meegedeeld.

❑ Nakomen van verbintenissen

De medewerker die belast is met de afwikkeling van een verzoek van een klant verbindt zich ertoe de aangegane verbintenissen na te komen.

❑ Continuïteit van de dienstverlening

Bij afwezigheid van een sleutelmedewerker is de continuïteit van de dienstverlening aan de klanten gewaarborgd.

❑ Voortdurende en proactieve ondersteuning

Gedurende het hele project wordt proactieve ondersteuning geboden om alle partijen te helpen het project tot een succes te maken.

❑ Duurzame en gecontextualiseerde oplossingen

Duurzame en gecontextualiseerde oplossingen worden bestudeerd om aan de behoeften van de klanten te voldoen.

❑ Voortdurend verbeteringsproces

De partner- en klanttevredenheid wordt gemeten om de kwaliteit van de dienstverlening continu te verbeteren.

❑ Service na afsluiting van de projecten

MATRIciel neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de service na afloop van elk project.

❑ Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Binnen het bedrijf wordt een aanpak van maatschappelijk verantwoord ondernemen geïmplementeerd en gemonitord.

Wat onze klanten over ons zeggen